บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม Print E-mail

มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2014 สาขาอาหารและเครื่องดื่ม จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู แบงคอก เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างมาก

alt alt

alt

 

Our Brands

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon