บริการจัดเลี้ยง พิมพ์ อีเมล

 บริษัทฯ มีบริการจัดเลี้ยงสำหรับงานฉลองทุกประเภท ตั้งแต่งานแต่งงาน งานวันเกิด ตลอด จนถึงงานประชุมสัมมนาต่าง ๆ ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจรโดยบริกรที่มีความชำนาญ พร้อมบริการจัดโต๊ะ จัดดอกไม้ และจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับงานเลี้ยง เพียง โทร. (02) 314-0990-1

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเมนูใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายและถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น ปัจจุบัน บริการจัดเลี้ยงมีกลุ่มลูกค้า เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถานฑูต ฯลฯ ที่ให้ ความไว้วางใจบริษัทฯ ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดเลี้ยงต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน

 

แบรนด์ของเรา

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon