คณะผู้บริหาร พิมพ์ อีเมล
image web 158x231 pixels-06

นายประเวศวุฒิ ไรวา
ประธานกรรมการบริหาร

image web 158x231 pixels-03

นางเกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

image web 158x231 pixels-10

นายวิทูร ศิลาอ่อน
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล

image web 158x231 pixels-02

นายกำธร ศิลาอ่อน
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน

m05somjit

นายสมจิตร กิติธีระกุล
รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่

m06chongchana

นายจงชนะ จันทมาศ
รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร

m08supawadee

นางสุภาวดี หุตะสิงห
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการและศูนย์การเรียน
ผู้อำนวยการสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

m09somjate

นายสมเจตน์ วัธนเวคิน
ผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1344
ผู้อำนวยการการตลาดผลิตภัณฑ์สายการตลาด

m10marayat

นางมารยาท เหล่านิพนธ์
ผู้อำนวยการสายพัฒนาธุรกิจ

image web 158x231 pixels-15

นายมนตรี ลีทวีกุลสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

image web 158x231 pixels-13

นายอำพล เรืองธุระกิจ
ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

thawatchai

นายธวัช ปานเสถียรกุล
รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา

m11maneesuda

นางมณีสุดา ศิลาอ่อน
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

แบรนด์ของเรา

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon