Find us on Mobile

Available positions Print E-mail

 

1234567894

 

 กว่า 40 ปีแห่งความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อเรา เอส แอนด์ พี ชื่อนี้มีแต่ของอร่อย มีสาขา และเบเกอรี่ ชอพ ทั่วประเทศมาก  กว่า 400 จุดขาย    รับสมัครด่วน เพื่อรองรับการขยายจุดขายมากกว่า 40 จุดขายต่อปี ทั้งในและต่างประเทศ


 

 

ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain

ลักษณะงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : เอส แอนดฺ์ พี สำนักงาน RCA พระราม 9

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ดี
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001:2000, GMP, HACCP
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหรกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบข่ายงาน

 

 

 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ
 • กำหนดกระบวนการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแลการจััดซื้อของพนักงาน ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะมาตรฐานและบริการที่ต้องการ
 • เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา ลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
 • บริหารจัดการต้นทุนสินค้าในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สรรหา คัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่ทันสมัย และมีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เหมาะสม
 • ควบคุม และตรวจสอบการบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการขนส่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • กำหนดนโยบาย และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของการทำงานที่ปลอดภับ รวมทั้งตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า

ลักษณะงาน : งานประจำ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังสินค้า S&P (ศรีนครินทร์)

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้ดี
 • มีความรู้เรื่องระบริหารงานคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001:2000, GMP, HACCP
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบข่ายงาน

 • วางแผนและพัฒนาวิธีการบริหารระบบคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารจัดสรรพื้นที่ในการเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า
 • อนุมัติเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าเข้า-ออก จากคลังสินค้า   
 • ควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลการจัดเก็บและการกระจายสินค้าเพื่อนำไปบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและอนุมัติแผนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริหารคลังสินค้า
Attachments:
Download this file (ใบสมัครงาน S&P.pdf)ใบสมัครงาน S&P.pdf[ใบสมัครงาน S&P]3241 Kb

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร**ด่วนมาก

ลักษณะงาน : งานประจำ (Mon-Fri)

สถานที่ปฏิบัติงาน :สำนักงานใหญ่ RCA / ประจำสาขาภาคใต้ / ประจำสาขาภาคอีสาน

รายละเอียดงาน : 1. สรรหา คัดเลือก และจัดสรรพนักงานให้ประจำสาขาต่างๆ ทั้งในกทม.และปริมณฑล

                                  2. ประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อออกประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

-          วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

-          ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกได้ดี เช่น  Jobfair หรือตามสถานศึกษา ฯลฯ

-          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Call Center 1344) 11 อัตรา

ลักษณะงาน : งานประจำ

 สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ RCA  พระราม 9

รายละเอียดงาน รับ Oder สั่งสินค้า, ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ S&P

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

-          เพศชาย - หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปวช. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

-          มีทักษะในการสื่อสาร และมีใจรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้

-          สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

Attachments:
Download this file (ใบสมัครงาน S&P.pdf)ใบสมัครงาน S&P.pdf[ ]3241 Kb

ช่างซ่อมบำรุง 5 อัตรา

ลักษณะงาน : งานประจำ (Mon-Fri)

สถานที่ปฏิบัติงาน : รามคำแหงซอย 4 (ตรงข้ามรพ.แพทย์ปัญญา)

รายละเอียดงาน 1. ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อม เครื่องจักรและอุปกรณ์

                               2. ทำสรุปรายงานบำรุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ

                               3. ปิดงานซ่อมแซม และแจ้งหน่วยงานให้รับทราบ

 คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 -     เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี  วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 -     มีประสบการณ์ในสายงานนี้อย่างน้อย 1 ปี

-     สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานคุณภาพ

คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 1 ปี ขึ้นไป 
3.มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,BRC,IF
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รายละเอียดงาน

- รับผิดชอบการตรวจสอบวัตถุดิบชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน GMP/HACCP/ISO

 

เลขานุการ (สำนักกรรมการ)

ลักษณะงาน : งานประจำ (Mon-Fri)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ทองหล่อ 25

รายละเอียดงาน 1. รับผิดชอบงานด้านเอกสาร รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการประชุม

                                2. รับผิดชอบเอกสารเข้า - ออก ภายในแผนก

                                 3. ประสานงานต่างๆ ภายใน-นอกองค์กร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 -     เพศหญิง อายุ 25-30 ปี การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ บริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 -     มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการประสานงาน คล่องตัว

-     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และสามารถฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกษได้ในระดับดี

 

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบ

ลักษณะงาน : งานประจำ (Mon-Fri)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ RCA พระราม 9

รายละเอียดงาน 1. วางแผนการตรวจสอบประจำรายเดือน และรายปี

                               2. ตรวจสอบระบบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขา Shop ต่างๆ ในด้านการขาย และคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 -     เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี การศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 -     มีความสามารถในการวางแผน วิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบ

-     มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

-      หากมีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Attachments:
Download this file (ใบสมัครงาน S&P.pdf)ใบสมัครงาน S&P.pdf[ ]3241 Kb

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ลักษณะงาน : งานประจำ (Mon-Fri)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ RCA พระราม 9

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี

2. ประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ 2 ปี ขึ้นไปและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

3.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะที่ดีของสินค้าที่หลากหลาย

4.ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 รายละเอียดงาน

1.หาแหล่งผลิตสินค้าโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง โดยการกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆ เช่น ผักสด บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ

2.ตรวจสอบและบริหารงานวางแผนจัดซื้อ

3.หาตัวอย่างสินค้า บรรจุภัณฑ์ อาหารสด มานำเสนอเพื่อพิจารณา

4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Graphic Design (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)

ลักษณะงาน : งานประจำ (Mon-Fri)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สยามสแควร์ ซ.11

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขาวิชา ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

3.สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop / Illustrator และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกราฟฟิคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ

 

รายละเอียดงาน

1.ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ เมนูแผ่นพับ ป้ายราคาต่างๆ

2.ถ่ายภาพประกอบงานกราฟฟิก และออกแบบดิสเพลย์ร้าน รวมถึงการออกบูธ

3.ดูแลและปรับปรุงความเรียบร้อยของร้านให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

 

เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำภูเก็ต)

ลักษณะงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน :  จังหวัดภูเก็ต

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเพศชาย หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี รู้จักการวางแผนการทำงานมีไหวพริบในการปฎิบัติงาน
 • หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อกับ Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 รายละเอียดงาน

 1.รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้า และเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.หาช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอสินค้า และประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D)

ลักษณะงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน รามคำแหง ซอย 4 (ตรงข้ามรพ.แพทย์ปัญญา)

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย / หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป

2.มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 0-1 ปี

3.สามารถวางแผนและทดลองเพื่อลดต้นทุนได้

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

รายละเอียดงาน

            1.คิดค้นสูตรเมนู อาหารและคัดเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม

            2.รวบรวมสูตรมาตรฐานอาหารและหาข้อมูลตัวอย่างเมนูใหม่ๆ จากแหล่งต่างๆ

3.ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและคุณสมบัติการใช้งานของสินค้า

 


Sale Modern Trade 2 อัตรา

ลักษณะงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62 (ฝ่ายขาย)

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2.มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี

3.มีมนุษย์สัมพันธ์ ซื่อสัตย์ บุคลิกภาพดี รู้จักการวางแผนการทำงานมีไหวพริบในการปฎิบัติงาน

4.สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ และสามารถออกต่างจังหวัดได้

5.หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อกับ Modern Trade จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้า และเยี่ยมลูกค้าเก่า

2.หาช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอสินค้า และประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดเลี้ยง (ครัวนานาชาติ) 2 อัตรา

ลักษณะงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : รามคำแหง ซอย 4 (ตรงข้ามรพ.แพทย์ปัญญา)

คุณสมบัติ

            1.ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เพศชาย-หญิง อายุ 25-35ปี

 2.มีใจรักงานบริการมี ประสบการณ์ด้านห้องอาหาร/โรงแรม /จัดเลี้ยงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี

 รายละเอียดงาน

            1.ดูแลรับผิดชอบห้องอาหารในทุกเรื่อง วางแผนกำหนดมาตรฐานของการบริการ วางแผนตารางเวลา

              และการทำงานของพนักงานฝึกสอนงานแก่พนักงาน

 2.ดูแลเป้าหมายการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด และวางแผนกลยุทธการขาย

3.ออกงานเลี้ยงนอกสถานที่

สนใจติดต่อได้ที่ : คุณณุตตรา, คุณศิริพร

สวัสดิการ : เงินรางวัลประจำปี (โบนัส), เครื่องแบบพนักงาน,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,การรักษาพยาบาล, ตรวจร่างกายประจำปี, เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร, ส่วนลดในการซื้อสินค้า,ของขวัญวันเกิด,งานเลี้ยงประจำปี ,งานกีฬาสี,เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย, อาหารว่าง S&P, ปฏิบัติงานต่างประเทศ, การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ, การเบิกเงินล่วงหน้า, ประกันชีวิต (AIA),ประกันอุบัติเหตุ, สิ่งตอบแทนช่วยเหลืออัคคีภัย, เงินกู้เอนกประสงค์, เงินสงเคราะห์ต่างๆ

วิธีการสมัคร :   ดาวน์โหลดใบสมัครในหน้าตำแหน่งงานที่ต้องการ กรอกข้อมูล และส่งกลับทางอีเมล์ recruitment@snpfood.com

หรือสมัครโดยตรงที่ 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ส่วนสรรหาฯ)

21/30-32 RCA อาคาร B ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร ( 02) 664-6200 ต่อ 148, 127, 128 โทรสาร (02) 641-4262

 

 

 

 

Our Brands

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon