โรงงานผลิตเบเกอรี่ (โรงงานบางนา) พิมพ์ อีเมล

คุกกี้ผลิตผลิตภัณฑ์ Frozen Dough และคุกกี้ ภายใต้ชื่อ “S & P” และ “Delio” ผ่านสาขาร้านอาหารและเบเกอรี่ และซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ โรงงานได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร HACCP สำหรับการผลิตคุกกี้ และ GMP-CODEX จากกรมวิชาการเกษตร

สถานที่ตั้ง : 86 หมู่ 4 ถนนบางนา - ตราด กม . 23.5 ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : (02) 312-8350

 

แบรนด์ของเรา

S&P Restaurants
Bluecup By S&P
Vanilla Restaurants
Delivery 1344
patarathailand.com
Patio
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
Golden Dragon